Nihon Kohden

Rank: 57
2015 Rank58
Employees4,776
Revenue:$1,367,385,378
R&D Spend:$48,822,800
Fiscal year ending:03-31-16
Click here to see all 100

Nihon Kohden to acquire 100% ownership of joint venture Span Nihon Kohden Diagnostics.


2015 Top 500 Solar Contractors Key Personnel: Fumio Suzuki, Chairman & CEO; Hirokazu Ogino, President & COO; Hiroshi Aida, Executive Operating Officer, GM, Import Business; Yoshito Tsukahara, Senior Operating Officer, GM, Recurring Business; Takashi Tamura, Senior Operating Officer, GM, Sales Operations, Customer Service; Tadashi Hasegawa, Senior Operating Officer, Accounting, Legal Affairs & HR; Kazuteru Yanagihara, GM, Strategic Technology Operations; Fumio Hirose, GM, Ventilator & Anesthesia Device; Eiichi Tanaka, President, Nihon Kohden Tomioka; Shigeru Hirata, GM, Finance; Toshihiko Hiraoka, GM, IT Solutions; Yasuhiro Yoshitake, GM, International Operations; Yoshiaki Uematsu, GM, General Affairs; Makoto Magara, GM, Biomedical Instrument; Shuhei Morinaga, GM, Monitoring; Kazuomi Shimoda, President, Nihon Kohden Tokyo; Masato Semba, GM, Quality Management; Takashi Seo, GM, Strategy; Masahiko Kumakura, President, Nihon Kohden Kansai; Naoyuki Muraki, GM, IT; Syuuichi Kurita, GM, HR;

1-31-4 Nishiochiai
Shinjuku-ku, Tokyo
161-8560
Japan